Værd at vide

Værd at vide

Indbetaling af kontingentet på 200 kr. for 2022 kan foretages til regnr. 1551 kontonr. 6207286 eller i netbank med kortart +01 og +6207286.


Husk at angive vejnavn og husnummer i betalingen!